Cererea încadrarea cetățenilor nerezidenți în România, este în continuă creștere, pentru că România este afectată de o puternică criză pe piața forței de muncă, iar consecințele sunt foarte serioase.
În acest context, mai mult de jumătate din companiile de pe piața locală vor să importe forță de muncă din străinătate în următoarea perioadă.
Cu toate acestea, lucrul cu persoane fizice straină se poate dovedi a fi o sarcină dificila, întrucât necesită atât cunoștințe legate de legislația fiscală locală și de dreptul muncii, dar mai ales o înțelegere profundă a reglementărilor internaționale.

ACTE NECESARE REZIDENT

1, Copie pașaport/carte identitate. Este obligatoriu să aibe o valabilitate de înca minim 2 ani de la demararea procedurii de obținere a avizului;
2. Diplomă sau adeverință de vechime în muncă. Calificare în muncă pe care o s-o presteze in România, respectiv la firma angajatoare;
3. Cazierul judiciar. Se obține din țara de origine și trebuie obținut în două exemplare deservindui și pentru viză;
4. Patru fotografii tip 3/4;
5. Curiculum vitae;

ACTE NECESARE SOCIETATE ANGAJATOARE

Actul constitutiv al societății comerciale angajatoare
Sentința de înființare a persoanei juridice;
Certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului;
Certificatele constatatoare aferente în copie;
Copie CI Administrator;
Certificat de atestare fiscală;
Cazier judiciar;